เป็นบริษัทรับซื้อและขายสินค้าแบรนด์เนมมือสองที่มีประวัติยาวนาน เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางและใหญ่อันดับต้นๆในประเทศญี่ปุ่น และเป็นธุรกิจขายสินค้ามือสองแห่งแรกที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในญี่ปุ่น .

จากจุดเริ่มต้นเล็กๆที่นาโกย่า

Komehyo มีจุดเริ่มต้นจากการเป็นร้านขายกิโมโนมือสองในเมืองนาโกย่า ที่ก่อตั้งขึ้นในปี 1947 ในช่วงนั้นความเป็นอยู่ของคนญี่ปุ่น กำลังดีขึ้นเรื่อยๆ จึงทำให้มีกำลังซื้อและมีความต้องการที่จะหาซื้อสิ่งของเพื่อยกระดับความพึงพอใจในการใช้ชีวิตประจำวันมากขึ้น Komehyo จึงได้จัดหาเพิ่มความหลากหลายของสินค้าที่ให้บริการลูกค้ามากขึ้น และเพิ่มเติมสินค้าในกลุ่มเครื่องประดับ นาฬิกา กล้องถ่ายรูป รวมไปถึงสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้า

1947

1990

จุดเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของ Komehyo

ในช่วงปี 1990 เหตุการณ์ฟองสบู่แตกที่ส่งผลกระทบกับเศรษฐกิจทั่วโลก ก็ส่งผลกระทบกับลูกค้าประจำของ Komehyo เช่นกัน ลูกค้าหลายคนมีความจำเป็นที่จะต้องขายสินค้าแบรนด์เนมที่มีอยู่เพื่อช่วยบรรเทาสภาพทางเศรษฐกิจในครัวเรือน Komehyo ซึ่งเป็น ร้านค้าที่ได้คำนึงถึงความต้องการของลูกค้ามาโดยตลอด จึงได้ตัดสินใจเริ่มต้นทำธุรกิจซื้อ-ขายสินค้าแบรนด์เนมมือสองตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

การเติบโตที่ยั่งยืน

ในปี 2004 Komehyo ได้เข้าตลาดหลักทรัพย์โตเกียว และนับว่าเป็นธุรกิจขายสินค้ามือสองแห่งแรกที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

2004

2018

Komehyo จับมือกับเครือสหพัฒน์

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน ปี 2018 Komehyo ได้ประกาศลงนามสัญญาความร่วมมือกับบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และในวันที่ 4 ธันวาคมได้จดทะเบียนตั้งบริษัท สหโคเมเฮียว จำกัด ขึ้นในประเทศไทย

“Relay use” แนวคิดที่ Komehyo ยึดมั่นมาตลอด

Relay use คือแนวคิดการส่งต่อสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วไปให้บุคคลอื่นที่ยังต้องการ เพื่อนำไปใช้งานให้ได้ประโยชน์ และมีประสิทธิภาพสูงสุด จากแนวคิดนี้ทาง Komehyo อยากปรับเปลี่ยนมุมมองและค่านิยมที่มีต่อสินค้ามือสอง ของลูกค้า เพื่อผลักดันให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อสินค้ามือสอง และช่วยสร้างรายได้และสร้างอาชีพให้กับผู้คนในสังคมเพิ่มอีกด้วย

ผู้เชี่ยวชาญทางแบรนด์เนม

Komehyo  เป็นห้างที่มีความน่าเชื่อถือการันตีจากทีมงานผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่คอยดูแลสินค้าแต่ละประเภทกว่า100 คน ผู้เชี่ยวชาญทุกคนได้ผ่านการฝึกอบรมและสอบเพื่อให้ได้ใบประกอบวิชาชีพทั้งเรื่องการรับซื้อ การดูแลรักษาสินค้า รวมถึงการตั้งราคาขาย ทำให้การซื้อขายที่เกิดขึ้นมีความน่าเชื่อถือมีมาตรฐาน สร้างความประทับใจและความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้