เป็นบริษัทรับซื้อและขายสินค้า
แบรนด์เนมมือสองที่มีประวัติยาวนานกว่า 70 ปี
เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางและใหญ่อันดับต้นๆในประเทศญี่ปุ่น
และเป็นธุรกิจขายสินค้ามือสองแห่งแรกที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในญี่ปุ่น

สินค้าที่จะนำมาขาย

กระเป๋า
นาฬิกา

กรุณากรอกข้อมูลเพื่อจองเวลานัดหมาย

Sell item
กลับ
ถัดไป

กระเป๋า

1-3

นาฬิกา

None

กลับ
ถัดไป
I agree on Terms & Conditions.
กลับ
ยืนยัน

เงื่อนไขการขายสินค้า

  1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการแก่ผู้มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเท่านั้น
  2. ผู้ขายนำสินค้าพร้อมบัตรประชาชนมาที่ศูนย์รับซื้อของบริษัทฯ ตามวันเวลานัดหมายไว้
  3. เมื่อตกลงซื้อขาย บริษัทฯจะออกเอกสารยืนยันการรับซื้อสินค้าเพื่อเป็นหลักฐาน
  4. ผู้ขายสามารถเลือกรับค่าสินค้าเป็นเงินสดหรือโอนเงิน ในกรณีที่ยอดชำระเกิน 100,000 บาท บริษัทขอสงวนสิทธิ์ชำระผ่านการโอนเงินเท่านั้น
  5. ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกใช้เพื่อพัฒนาการบริการ เพื่อจัดการการเข้าถึงบัญชี และเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ดังที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว

หมายเหตุ

กรณีที่ต้องการยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือต้องการนัดหมายด่วน กรุณาโทรแจ้งที่เบอร์ 02-1029501

ข้อมูลการจองของคุณได้รับการยืนยันแล้ว!

กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณสำหรับรายละเอียดการจอง
เราจะพบกันในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2562, เวลา 16.00
Central Tower, 12M Floor

กระเป๋า

1-3

นาฬิกา

None