เริ่มต้นขายของกับ Komehyo

ขายสินค้าของคุณให้เราแล้วเราจะส่งต่อให้เจ้าของคนต่อไป

  1. ลงทะเบียนนัดหมายที่ ขายสินค้ากับ
  2. นำสินค้าและบัตรประชาชนมาที่สำนักงานของ Komehyo ตามวันเวลาที่กำหนดไว้ สำหรับชาวต่างชาติ ต้องแสดง Passport และ Visa ที่อนุญาตให้พำนักในประเทศไทย และเหลือเวลาไม่น้อยกว่า 45 วัน (Visa ท่องเที่ยวไม่สามารถทำการซื้อขายได้)
  3. ผู้เชี่ยวชาญประเมินราคาสินค้า หากตกลงขายสินค้า Komehyo จะออกเอกสารยืนยันการขายเพื่อเป็นหลักฐาน
  4. บริษัทชำระค่าสินค้าทันที โดยการโอนเข้าบัญชีธนาคารเท่านั้น (บุคคลที่เป็นเจ้าของบัญชีธนาคารจะต้องเป็นบุคคลเดียวกับที่ลงชื่อในเอกสารการรับซื้อ)

หมายเหตุ:

– ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ให้บริการรับซื้อแก่ลูกค้าผู้มีอายุ 20 ปีขึ้นไปเท่านั้น
– ในกรณีที่ต้องการยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือต้องการนัดหมายด่วนกรุณาโทรแจ้งที่เบอร์ 02-102-9501
– สอบถามข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับบริการการซื้อ โปรดส่งข้อความหาเราที่ @komehyothailand

สถานที่ในการนำสินค้ามาขาย

อาคารเซ็นทรัล ทาวเวอร์ ห้องเลขที่ 04 ชั้น 12M
ถนนราชดำริ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330

* เปิดทำการ พุธ – อาทิตย์ , 10:00 – 19:00

ลูกค้าสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

 หรือที่
เบอร์ 02-102-9501